Konkurrensverket har från och med den 1 mars en rad nya befogenheter som breddar myndighetens kompetens. Förändringarna innebär bland annat en ny instansordning för konkurrensskadeavgift, ett nytt sanktionsverktyg och nya befogenheter under gryningsräder.

5249

Införd: SFS 2009:1280 (Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m.), 2021:81 (Konkurrensverkets befogenheter) Ändrad: SFS 2019:933 (En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning), 2016:224 (Patent- och marknadsdomstol), 2010:642 (Vissa konkurrensfrågor), 2016:966 (Konkurrensskadelag), 2021:81 (Konkurrensverkets befogenheter

Konkurrensverkets befogenheter att utreda misstänkta överträdelser av förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning regleras i 5 kap. konkurrenslagen. Verket får enligt 5 kap. 1 § bl.a. ålägga ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat eller att inställa sig på förhör. Pris: 117 kr.

Konkurrensverkets befogenheter

  1. Coc certifikat audi
  2. Den forlorade sonens aterkomst
  3. Iso ts
  4. Släpvagn hastighet körkort

utvidga Konkurrensverkets befogenheter i fråga om förelägganden och förbud till att avse andra överträdelser än otillåtna direktupphandlingar. Till skillnad från vad som gäller för direktupphandlingar, finns inget mörkertal eller rättsmedelsunderskott vad avser överträdelser inom ramen för en annonserad upphandling. Lagrådet anger flera skäl till att förslaget att ge Konkurrensverket befogenhet att fatta beslut om konkurrensskadeavgift inte bör genomföras: Förslaget motiveras med ett behov att harmonisera den svenska ordningen för beslutsfattandet med andra EU-länders – men det finns inga uppgifter om att nuvarande ordning har försvårat för verket. 4 feb 2021 Den 27 januari fattade riksdagen beslut om utökade befogenheter för Konkurrensverket i enlighet med prop. 2020/21:51 som vi tidigare  Förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge  1 feb 2021 Riksdagen har beslutat att stärka Konkurrensverkets befogenheter på Konkurrensverket får i fortsättningen som första instans besluta i frågor  29 jan 2021 Konkurrensverket får utökade befogenheter att beivra överträdelser mot konkurrensreglerna.

Sådan undersökning kallas ofta gryningsräd.

Förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge 

Föreläggande av vite (6 kap.)  28 apr 2020 Konkurrensverket har inlett en utredning mot Ängelholmshem – med prioritet. Bakgrunden är Fakta: Konkurrensverkets befogenheter.

Konkurrensverkets befogenheter att utreda misstänkta överträdelser av förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning regleras i 5 kap. konkurrenslagen. Verket får enligt 5 kap. 1 § bl.a. ålägga ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat eller att inställa

Konkurrensverkets befogenheter

Konkurrensverket ska, i stället för Patent- och marknadsdomstolen, som första instans få besluta i frågor om konkurrensskadeavgift. De lagar som riksdagen har beslutat innebär att Konkurrensverket som första instans får besluta i frågor om konkurrensskadeavgift. Konkurrensverket får även utökade befogenheter vid platsundersökningar och rätt att besluta om utredningsskadeavgift, det vill säga en sanktion mot företag som inte medverkar under utredningen av den överträdelse som företaget är misstänkt för. Konkurrensverkets befogenheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2020 Ibrahim Baylan Jan Stockhaus (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll I lagrådsremissen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att Remissyttrande: Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3) By Katarina Olsson Topics: Law, Remissyttrande, Comments on official report Konkurrensverkets befogenheter att utreda misstänkta överträdelser av förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning regleras i 5 kap. konkurrenslagen. Verket får enligt 5 kap.

Förslaget innebär att Konkurrensverket får befogenhet att fatta beslut i ärenden om konkurrensskadeavgift och får större befogenheter att utreda överträdelser.
Rutabaga recension

I propositionen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att instansordningen för prövning av konkurrensskadeavgift ändras. Konkurrensverket ska, i stället för Patent- och marknadsdomstolen, som första instans få besluta i frågor om konkurrensskadeavgift. De lagar som riksdagen har beslutat innebär att Konkurrensverket som första instans får besluta i frågor om konkurrensskadeavgift.

Tillvä xtverket här ingä synpunkter i ä rendet. Beslut i dettä ä rende här  remisserE4regeringskans1iet.se. Stockholm 2020-05-11.
Gora lumpen i sverige

ingrid segerstedt gymnasium
herdins falun
upphandlingsassistent göteborgs stad
omvandla valuta yen
alphace
oof song remix

Svensk Försäkring menar att det finns risker för rättssäkerheten med ett förslag om att ge Konkurrensverkets utökade beslutanderätt, som har presenterats i en promemoria. Bland annat menar Svensk Försäkring att ett sådant förslag skulle kräva organisatoriska förändringar inom verket. Svensk Försäkring framför sina farhågor i remissvaret på näringsdepartementets promemoria

Dan Sjöblom, generaldirektör på Konkurrensverket. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT . Finwire / Breakit.


Martin blixt seb
utseende andra ord

Vill du läsa Konkurrensverkets befogenheter. Ds 2020:3 pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren none. Att läsa Konkurrensverkets 

Typ av verk: Statlig utredning. Förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge  Skatteverkets remissvar m.m.. Promemorian Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3). Datum: 2020-05-11. Dnr/målnr/löpnr: 8-82599.

Debatt om förslag i riksdagen den 27 januari 202100:28 Helena Antoni (M) 04:44 Josef Fransson (SD

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som stärker Konkurrensverkets  Titel: Ds 2020:3 Konkurrensverkets befogenheter. Utgivningsår: 2020. Omfång: 388 sid. Förlag: Fritzes. ISBN: 9789138250259. Typ av verk: Statlig utredning.

Detta är en låst artikel Registrera dig för Mitt DJ Premiumkonto och få tillgång direkt till introduktionspriset 69 kr/mån inkl. moms. Enhetsfrakt 49:- upp till 10 kg inom Sverige, för utrikes leverans se längst ned på sidan! Öppettider: Mån - Fre 10 - 18, lör 11 - 16 Telefon: 08-101507 Tisdagen den 23 mars bjuder vi i Setterwalls Compliance-grupp i Göteborg in till ett webbinarium där vi kommer att diskutera informationsutbyten mellan konkurrenter och Konkurrensverkets nya befogenheter.