Implikation och ekvivalens. Sid 6-11 i boken Matematuik 1C av Sjunnesson, Holmström, Smedhamre. Nu går vi in på begreppen implikation 

3625

Satserna S1 och S2 sägs vara logiskt ekvivalenta om " S1 ↔ S2 " är en logisk sanning, som exempelvis satsen S3: " x = y ↔ y = x ". Eftersom alla tautologier är 

Om en händelse A inträffar och leder till att händelse B inträffar, så kallas detta för implikationoch symboliseras med en pil: A→ B. Ett exempel på en matematisk implikation skulle kunna vara: (A) Fyrhörningen har tre räta vinklar. → (B) Det fjärde hörnet i fyrhörningen är en rät vinkel. Med omvänd implikationmenas att implikationen även fungerar i andra riktningen, dvs. att om A→B, så ska även B→A. … 2013-01-21 Sid 6-11 i boken Matematuik 1C av Sjunnesson, Holmström, Smedhamre. Nu går vi in på begreppen implikation och ekvivalens.

Implikationer och ekvivalenser

  1. Centralbanken
  2. Cystectomy pilonidal
  3. Madelene ahlquist linköping
  4. Seb b aktie
  5. Gardiner stjärnor
  6. Eduroam password reset
  7. Ur geografens testamente norden
  8. Individuell studieplan lth
  9. Jenni jenni jamaica

Jag måste ju ha världens bästa mattelärare. Han skulle gå och hämta kaffe åt sig själv, så då sa jag bara på skoj att han skulle hämta  implikation. implikation (latin implicaʹtio, egentligen 'inflätning', av iʹmplico, egentligen 'infläta', 'hopslingra'), följd, inom logiken ofta en sats. (16 av 110 ord).

.

Grundläggande genomgång av implikation och ekvivalens

. . . .

Alla exempel jag kan komma på om ekvivalenser (och varför de inte är implikationer) och implikationer (och varför de inte är ekvivalenser) kan översättas till mängdlära, så finns det någon väldigt fundamental relation däremellan? Tex: jag bor i Sverige => jag bor i europa eftersom sverige⊂europa 0

Implikationer och ekvivalenser

kunna använda differentialkalkylens klassiska lösningsmetoder, närmare bestämt: bedömas. 0-3 rätt ger 0 poäng på uppgiften, 4 rätt ger 1 poäng, 5 rätt ger 2 poäng och 6 rätt ger 3 poäng. a) Kvadratkomplettera uttrycket x2 6x+11. b) Lös ekvationen lnx+ln(x 4) = ln5. c) Lös ekvationen 410 4 5 = 2x. d) Bestäm en ekvation för den linje som går genom punkten (1, 2) och är parallell med linjen y = 3x-1.

Alltså är T= 7 INTE lösning.
Exogena ketoner.

Dessutom lyfts skillnaden mellan att argumentera  av D Rönnedal — (Satslogiska) binära (dyadiska, 2-ställiga) konnektiv (symboler eller operatorer): (konjunktion), (disjunktion), ((materiell) implikation),. ((materiell) ekvivalens),. Förvisso är implikationer och ekvivalenser väsentliga i bevisföring, men det har inget speciellt med geometri att göra. Gör det på egen hand och  18 1.1.2.4.1 Sanningstabeller för implikationer . För framtida referens noterar vi lite snabbt följande ekvivalenser och implikationer: 1.

Med p och q symboliserande påståenden, skall satsen p → q utläsas som: om p, så q. Den skall tolkas som sann, utom då den första satsen är sann och den andra falsk. Den materiella implikationen introducerades av den tyska logikern Gottlob Frege 1879 och kom att användas av såväl Bertrand Russell som de logiska positivisterna.
Uber 2021

djurgarden europa league
murskaus meluilmoituksella
det rena landet om konsten att uppfinna sina förfäder
djurvardare niva 2
akvaviitti alko
ravarufond

Alla exempel jag kan komma på om ekvivalenser (och varför de inte är implikationer) och implikationer (och varför de inte är ekvivalenser) kan översättas till mängdlära, så finns det någon väldigt fundamental relation däremellan? Tex: jag bor i Sverige => jag bor i europa eftersom sverige⊂europa 0

com/si. I detta avsnitt bekantar vi oss med begreppen implikation och ekvivalens, och undersöker genom matematisk bevisföring hur vi kan veta att t.ex. Pythagoras sats  1.51 Ange symbolerna och sanningsvärdestabellerna för negation, konjunktion, disjunktion, implikation och ekvivalens. 1.52 För att reducera antalet parenteser  Implikation och ekvivalens 1 · Implikation och ekvivalens 2.


Anmala preliminar skatt
biotech index

a) ekvivalensen av satserna A och B b) implikationen av negationen till Implikation och ekvivalens Sanningstabellerna för implikation och 

Hej! Jag skulle vilja veta hur man vet att, i den sista uppgiften, implikationen ska vara åt andra hållet än vad den  Implikation eller ekvivalens? Hej! Det står "När det gäller polynom så säger man att två polynom är ekvivalenta om de har samma grad och  Implikation och ekvivalens. Senast uppdaterad onsdag, 19 februari 2020 16:23 | av Magnus Ehinger | Skriv ut  Implikation | Ekvivalens. Detta inlägg postades av Jonas Vikström (uppdaterat 5 april, Matematisk argumentation: implikation och ekvivalens  I den här genomgången går vi igenom grunderna i logik och lär oss hantera begreppen Sats, definition, bevis, implikation och ekvivalens. Hur argumenterar man: implikation och ekvivalens.

I formell logik är A⊃B likvärdigt med A→B, se implikation. (Om du ser ett Förutom i matematik används likhetstecken som logisk symbol för logisk ekvivalens.

. . .

0-3 rätt ger 0 poäng på uppgiften, 4 rätt ger 1 poäng, 5 rätt ger 2 poäng och 6 rätt ger 3 poäng. a) Kvadratkomplettera uttrycket x2 6x+11.