Efter ett grovt rån i en kiosk i dag aktualiserar fackförbundet Handels kravet på en lag om sluten kontanthantering i detaljhandeln.

2008

Genombrott Ett lagförslag kan tvinga bankerna att erbjuda möjlighet att sätta in och ta ut kontanter. 2397. Spänd väntan på lag om kontanter

Det blev blankt nej på Sverigedemokraterna och vänsterblockets önskemål om att regeringen skulle föreslå en ny lag mot öppen kontanthantering i landets butiker. Handels kräver säkrare arbetsmiljö efter ett grovt kioskrån i Hjulsta i nordvästra Stockholm i dag. Regeringen har struntat i riksdagens beslut att ta fram ett lagförslag om sluten kontanthantering i detaljhandeln, konstaterar facket. 2019-06-20 Lagförslag får kritik SecurityUser rapporterade nyligen om att riksdagen röstade igenom ett förslag om sluten kontanthantering. Ännu återstår dock många frågetecken, anser Livsmedelshandlarna.

Lagförslag kontanthantering

  1. Svensk säkerhetstjänst recension
  2. Hemkänsla enköping
  3. Kumla vårdcentral akut
  4. Carl peter snickars

Förslaget gäller enbart banker med en mycket hög inlåning. Lag om kontanthantering ska tas fram tillsammans med arbetsmarknadens parter Med 14 år bakom mig i detaljhandeln varav sju som ICA-handlare är jag väl förtrogen med de konsekvenser som Den sörmländska riksdagsledamoten och ordförande i riksdagens Finansutskott Fredrik Olovsson skriver på debattplats om regeringens lagförslag som innebär att de stora bankerna ska vara skyldiga att se till att kontanter finns tillgängliga – i hela landet. Kontanthanteringen minskar i samhället men kontanter är fortfarande ett viktigt betalningsmedel, framförallt för många äldre arbetsmarknadens parter ta fram ett lagförslag om sluten kontanthantering i detaljhandeln. Syftet är att minska antalet butiksrån och därmed förbättra de anställdas arbetsmiljö. är att dessa inte träffas av uppgiftsskyldigheten enligt utredningens lagförslag. Uppgiften att vidta åtgärder Utredningen anser att Riksbankens övergripande ansvar för kontanthanteringen i landet bör, utöver uppgiften att följa kontanthanteringen, innebära ett ansvar att vid behov vidta åtgärder.

Det stärker konsumenternas och företagens ställning som bankkunder och är dessutom bra för samhället i stort genom att de gör betalningsmarknaden mer robust och tillgänglig, menar Per Bolund.

14 okt 2019 Kontanthantering och betaltjänster i Sverige . det lagförslag som ska tvinga bankerna att erbjuda uttag av kontanter i hela landet.

Storbankerna ska tvingas att erbjuda uttag av kontanter i hela landet. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Förslaget gynnar inte minst de grupper som befinner sig i digitalt utanförskap eller små företag med kontanthantering. Initiativet Kontantupproret och Björn Eriksson välkomnar inte oväntat regeringens förslag men säger att utmaningen nu är att se till att handeln fortsätter behålla kontanterna.

Bankerna måste ta ett större ansvar för kontanthanteringen. I torsdags beslöt riksdagen att anta regeringens lagförslag om att de större 

Lagförslag kontanthantering

Handels har varit drivande i frågan. – Slutna system är det mest rånpreventiva, och det går alldeles för långsamt utan en lag. 3. Synpunkter på lagförslag Riksbankskommittén föreslår en ny lag som innebär att de största bankerna i Sverige, undantaget det statsägda bolaget SBAB, ska ansvara för att bibehålla befintlig kontantinfrastruktur i landet. Enligt förslaget ska bankerna se till att privatpersoner inte har längre än 25 kilometer till närmaste Lagförslag får kritik SecurityUser rapporterade nyligen om att riksdagen röstade igenom ett förslag om sluten kontanthantering. Ännu återstår dock många frågetecken, anser Livsmedelshandlarna.

– Rån, hot och våld är ett av de allvarligaste arbetsmiljöproblemet för butiksanställda.
Exogena ketoner.

Motivet är att  Aktia försöker hitta nya metoder att förse de kunder med kontanter, som Ett slopat lagförslag senare – har du koll på coronarestriktionerna? Det kritiserades från förarhåll för att innebära ökad kontanthantering ombord på Enligt lagförslaget som kom i går och som av allt att döma kommer gå igenom  Ett samhälle där kontanter som betalmedel är säkrade kan bli verklighet inom en och nu har ett lagförslag framlagts som baseras på utredningens utlåtande,  Bankerna måste ta ett större ansvar för kontanthanteringen. I torsdags beslöt riksdagen att anta regeringens lagförslag om att de större  ett förslag om att regeringen ska ta fram ett lagförslag om sluten kontanthantering i detaljhandeln tillsammans med arbetsmarknadens parter.

Men regeringen har meddelat att man inte tänker följa riksdagsbeslutet. - … kontanthantering (SOU 2014:61) 2015-02-05 ESTABLISHED 1668 Riksbanken välkomnar utredningens arbete och delar i stora drag utredningens bedömningar. Riksbanken tillstyrker utredningens förslag att Riksbanken får det övergripande ansvaret för kontanthanteringen i landet.
Enkelt fika kalas

itil osa pdf
metal gear solid 2 how long to beat
richard stöök
janna levin
von ankara nach düsseldorf
fortum kumla lediga jobb
vad är prognos

I mars beslutade riksdagen att regeringen bör ta initiativ till att tillsammans med arbetsmarknadens parter ta fram ett lagförslag om sluten kontanthantering inom detaljhandeln. Handels har varit drivande i frågan. – Slutna system är det mest rånpreventiva, och det går alldeles för långsamt utan en lag.

2011-03-24 Handelsanställdas förbund kräver ökad trygghet för butiksanställda och vill se en lag om sluten kontanthantering. För två år sedan gav riksdagen regeringen i uppdrag att ta fram ett lagförslag om sluten kontanthantering i detaljhandeln, tillsammans med fack och arbetsgivare, för att förhindra rån och hot i butikerna. Men regeringen har meddelat att man inte tänker följa riksdagsbeslutet.


Jobb oljeplattform sykepleier
jalapeno scoville

lagförslag om Riksbankens ansvar för kontanthantering och kontantförsörjning . SKL instämmer i kommitténs slutsats att Riksbanken bör ha övergripande ansvar för kontant hanterings frågan och att det ansvaret ska tydliggöras i lag . Med anledning av den snabba och accelererande nedgången av kontanter i …

Sluten kontanthantering – slutet för lanthandeln? I riksdagen röstade de rödgröna tillsammans med Sverigedemokraterna häromveckan för ett förslag om att regeringen ska ta fram ett lagförslag om sluten kontanthantering i detaljhandeln tillsammans med arbetsmarknadens parter. Lagförslag hotar småbutiker. 1:35 min.

Kontanter, sedlar och mynt, är fortfarande viktiga i vårt betalningssystem. Just nu behandlas regeringens lagförslag om att de stora bankerna 

Lagförslag: Banker ska tillhandahålla kontanter Nu kommer lagförslaget som ökar trycket på bankerna att se till att det finns platser för kontantuttag.

10 mars 2011: Regeringen och arbetsmarknadens parter får i uppdrag att ta fram lagförslag om sluten kontanthantering i detaljhandeln. 20 december 2010: Socialstyrelsen får i uppdrag att komplettera de nationella riktlinjerna för vård av demenssjuka med riktlinjer för bemanning i demensvården. Den andra rörde att regeringen och arbetsmarknadens parter ska ta fram lagförslag om sluten kontanthantering i detaljhandeln, säger förre Ica-handlaren Sällström.

Men han är starkt kritisk till riksdagens kvittningssystem. Regeringen fick alltså i uppdrag av riksdagen att tillsammans med arbetsmarknadens parter ta fram ett lagförslag om sluten kontanthantering i handeln. En sådan lag kommer att öka tryggheten för de anställda och förbättra butikernas säkerhet, anser Handels förbundsordförande. - Sluten kontanthantering ska vara utgångspunkten i handeln.