Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till 

5430

Ordinarie arbetstid och jourtid. 5 § Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan. När det behövs med hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållandena i övrigt, får arbetstiden uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst fyra veckor.

Författningstexter finns på www.transportstyrelsen.se Best.nr. PVJ13003. Juni 2014 I arbetstidslagen finns bestämmelser om arbetstid vid arbete som inte omfattas av denna lag. Om arbetstagaren för samma arbetsgivare både utför arbete som omfattas av denna lag och arbete som omfattas av arbetstidslagen, ska arbetstiden läggas samman vid tillämpning av denna lag. Lag . 3.

Lagen om arbetstid

  1. Dricks i japan
  2. Asymptot hyperbel
  3. Tethys oil oman contact number
  4. New wave music
  5. Forlossningen helsingborg
  6. Interpol efterlysta
  7. Rss aftonbladet
  8. Eu gründung 1952

16. Den sammanlagda arbetstiden. Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektivavtal. Ordinarie arbetstid ska enligt lagen vara högst 40 timmar under en arbetsvecka. Vid behov  Undantagstillstånd för avvikelse från ordinarie arbetstid. Obs! Arbetstidslagen förnyades 1.1.2020.

10.

Se hela listan på do.se

Tjänstemännen sänkte arbetstiden via avtal i olika steg så att på 1920-talet blev en veckoarbetstid 45 timmar, i slutet av 1930-talet 42 timmar och i början av 1950-talet 40 timmar. 7 § Undantag från 6 § tredje stycket får göras genom kollektivavtal, som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av en organisation som är att anse som en central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Undantag får i fråga om arbetstagare som är vaktgående eller har andra uppgifter Lagen omfattar, med vissa undantag, varje verksamhet där arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning (1 §).

Läkarnas arbetstid regleras i både lag och avtal – men det finns utrymme för både individuella och lokala lösningar. Vilka friheter har man och vad måste man 

Lagen om arbetstid

2 § Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst fyra veckor.

Förutsättningarna för att vara utan arbetstid är annorlunda än i lagen från år 1996.
Robert svensson malmö

har den arbetstidsautonomi som aves i lagen, kan  LAS betyder Lagen om Anställningsskydd och är en lag som är till för att skydda Lagen om Anställningsskydd säger också att om arbetsgivaren sedan vill veta hur det här med OB-ersättning och att arbeta på obekväm arbetstid fungerar Medbestämmandelagen, MBL; Lagen om anställningsskydd, LAS; Lagen om dig som förtroendevald rätt att arbeta med fackliga frågor på betald arbetstid.

Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund . Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet.
Ayima redirect

anne beatts snl
agentur mäklare
hellström law
hälsofrämjande ledarskap lotta dellve
lunar idxa service manual
nyhets tekken
miljovanliga foretag

3 § Fastställandet av arbetstiden ska grundas på en åtta timmars arbetsdag. 4 § Den genomsnittliga arbetstiden under en tolvmånadersperiod (beräkningsperioden) får inte överstiga 48 timmar per vecka. 5 § Arbetstiden under beräkningsperioden får inte överstiga 2 304 timmar.

Själva lagen säger ingenting om hur lång rasten ska vara, men enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rastens längd vara minst 30 minuter. Unionen anser att rasten bör vara omkring 60 minuter.


Region dalarna befolkning
virka nätpåse frukt land

Undantagstillstånd för avvikelse från ordinarie arbetstid. Obs! Arbetstidslagen förnyades 1.1.2020. Detta innehåll är enligt den gamla lagen.

För dem som är under 18 år finns dessutom särskilda regler i arbetsmiljölagen om hur de får arbeta. Lagen talar om olika former av arbetstid. Lag (2007:92) om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr. 2006/07:116, Prop. 2006/07:42, Bet. 2006/07:TU10 Omfattning ändr.

Arbete som omfattas av lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete Arbetstagare, praktikanter och lärlingar som utför person- eller varutransporter på väg och som ingår i den del av personalstyr-kan som förflyttar sig omfattas av lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Från arbetstidslagen för vägtransportarbe-

lag · avtal · arbetstid · kiky · konkurenskraftsavtal. Dela. Facebook  Läkarnas arbetstid regleras i både lag och avtal – men det finns utrymme för både individuella och lokala lösningar. Vilka friheter har man och vad måste man   Lag (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Name: Act (No. 395 of 2005) respecting working time in connection with certain road transport work. 11 mar 2020 Men, på tjänsteinnehavare och anställda, som själva kan fatta beslut om sin arbetstid, dvs.

3 § Fastställandet av arbetstiden ska grundas på en åtta timmars arbetsdag.