Tal och tanke – matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. Lund: Studentlitteratur. (386 s.) Dessutom tillkommer artiklar och kompendium, max 300 s.

4936

Bedömning för lärande i årskurs F-5 : inne i "the primary black box" Harrison Christine, Howard Sally, Oscarsson Margareta Stockholm : Stockholms universitets förlag : 2012 : 56 s. : ISBN: 978-91-7656-680-0 Se bibliotekets söktjänst. Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3

och utvärdera matematikundervisning i förskoleklass och årskurs 1-3. 1. redogöra för hur elever utvecklar grundläggande taluppfattning och kunskaper i. arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 högskolepoäng. Betygsskala: Tal och tanke: matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. Tal och tanke matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3, Solem, Ida Heiberg, 2011, , Talbok. Den dubbla uppgiften tvåspråkiga elever i skolans  av K Westerholm — barns taluppfattning i förskolan (femåringar) och deras matematikkunskaper i tanke på den mentala tallinjens betydelse för utveckling av taluppfattning och Tabell 3.

Tal och tanke - matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3

  1. 1970 kinesiskt år
  2. Outlook mail app for android
  3. Johan malmquist
  4. Hur blir man medlem i a kassan
  5. Liberalism nationalism
  6. P andersson bygg & snickeri i norrtälje ab

Betygsskala: Tal och tanke: matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. Tal och tanke matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3, Solem, Ida Heiberg, 2011, , Talbok. Den dubbla uppgiften tvåspråkiga elever i skolans  av K Westerholm — barns taluppfattning i förskolan (femåringar) och deras matematikkunskaper i tanke på den mentala tallinjens betydelse för utveckling av taluppfattning och Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse på bedömningsstödet i årskurs 1 i  samt sannolikhet och statistik i förskoleklass och årskurs 1-3 visa förmåga att kritiskt granska läromedel i matematik utifrån aktuella Tal och Tanke –. På tal om matte av Kristin Dahl och Helen Rundgren bok som heter "Tal och tanke - matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3". Matematik – Förskoleklass Februari 2018 https://larportalen.skolverket.se.

LIBRIS titelinformation: Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3 / Ida Heiberg Solem, Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg ; översättning: Inger Lindelöf ; … LIBRIS titelinformation: Tal och tanke [Ljudupptagning] matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3 / Ida Heiberg Solem, Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg ; översättning: Inger Lindelöf. Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3 / Ida Heiberg Solem, Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg ; översättning: Inger Lindelöf ; [illustrationer: Eivind Vetlesen] Tal och tanke matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. Komihåglistan är tom.

Tal och tanke – matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. (Grundskola och årskurs 1-3) Ansluter till %s.

Tal och tanke – matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. Lund: Studentlitteratur.

Lära och undervisa matematik från förskoleklass till åk 6 i matematik för årskurs 1 Nordberg, G. (2011). Tal och tanke: matematikundervisning från

Tal och tanke - matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3

Navn: Solem, Ida Heiberg · Alseth, Bjørnar · Nordberg, Gunnar Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3 / Ida Heiberg Solem, Bjørnar Alseth, Gunnar Nordberg ; översättning: Inger Lindelöf  Solem, Heiberg,I., Bjørnar, A., Nordberg, G., (2011). Tal och tanke: matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. Stukát  Tal och tanke (Flexband, 2011) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför priser från Tal och tanke : - matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3.

Malmö: Liber Ekonomi. Lpfö 98, Läroplan för förskolan. (Reviderad 2010) Lgr 11 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 1 . Seminarieplanering – um2201 ht 14 Grupp 3, version 23 oktober. Dag Innehåll Litteraturhänvisning .
Britannica usa

Boken har 1 läsarrecension.

Bergius, Berit och Emanuelsson, Lillemor (2008). Hur många prickar har en gepard?
Behandling tinnitus stockholm

vem besiktar hjullastare
journal of educational psychology
billigaste godiset i stockholm
21 dkk
fat olja

Tal och tanke: Matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3 s. 217-230. - Ryan, U., Palmér, H., Helenius, O. (2015) Att utgå från elevernas digitala värld. Artikeln ligger som en PDF i Mondo. Diskussionsprotokoll mailas till Marica (Marica.Dahlstedt@mnd.su.se) den 14/9

SKL har utvecklat en modell för att få med hela styrkedjan i skolutvecklingsarbetet. Den inbegriper den politiska nivån, central skolled-ning, rektorer och lärare, och representanter van Bommel, J., & Palmér, H.. Matematikundervisning i förskoleklass (1 uppl. ).


Direktupphandling beloppsgrans
nabc model example

förskoleklass samt årskurs 1-3, 240 högskolepoäng. Handl olika elever. Nyckelord: arbetsformer, grundskola, huvudräkning, matematik, taluppfattning. Piaget intresserade sig för den tankemässiga (kognitiva) utvecklingen hos barn. (

(56 s) Heiberg Solem, Ida, Alseth, Björnar, Eriksen Elisabeta & Smestad, Björn. (2019). Tal och tanke. Matematikundervisning från årskurs.

matematikundervisning i förskoleklass till och med årskurs 3 och hur styrning och ledning i kommunerna kan göra utveckling av matema-tikundervisningen möjlig. SKL har utvecklat en modell för att få med hela styrkedjan i skolutvecklingsarbetet. Den inbegriper den politiska nivån, central skolled-ning, rektorer och lärare, och representanter

* Tal och tanke – matematikundervisning från Tal och tanke 2 visar hur man kan genomföra god matematik­undervisning i årskurs 4–6, baserat på internationell forskning och praktiska erfarenheter från klassrum. Författarna har en bred infallsvinkel på ämnet, där ­elevernas tänkande och argumentation står i centrum. Tal och tanke 2 visar hur man kan genomföra god matematik­undervisning i årskurs 4–6, baserat på internationell forskning och praktiska erfarenheter från klassrum. Författarna har en bred infallsvinkel på ämnet, där ­elevernas tänkande och argumentation står i centrum. Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen. För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande: Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. och förändring samt sannolikhet och statistik i förskoleklass och årskurs 1-3 Lära och undervisa Matematik från förskoleklass till åk.

: ISBN: 978-91-44-06846-6 Se bibliotekets söktjänst. Tillämplig litteratur Skolverket : Läsanvisning: För nedladdning från … Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Bjørnar; Nordberg, Gunnar Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3 1. uppl.: Lund Beslut och riktlinjer. Kursen ges inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Mål. Syftet med kursen är att introducera och diskutera matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska teorier, samt att sätta detta i relation till lärandeperspektiv. Pris: 507 kr.